Mieczysław Janiszewski – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalista psychiatra, doktor nauk medycznych, praktykuje od 1973 r.

Doświadczenie:

1990-2005  Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu 
1991-2004  Ordynator Oddziału IV WOLP w Toruniu
1992-1993 Doradca Ministra Spraw Wewnętrznych ds. Resortowej Służby Zdrowia
1996-1998 Kierownik projektu PHARE Nr P91113/03.02/02/03
1999-2002  Konsultant Regionalny w Zakresie Zdrowia Publicznego
1996-nadal Główny badacz w ponad 30 badaniach klinicznych leków fazy I, II i III oceniających skuteczność i bezpieczeństwo leków
stosowanych w schizofrenii, chorobie afektywnej dwubiegunowej, chorobie afektywnej jednobiegunowej, chorobie 
Alzheimera, napadach paniki, lęku uogólnionego
1999-2004  Adiunkt Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy
2000-nadal Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Wykształcenie:

1973 Akademia Medyczna w Gdańsku - Wydział Lekarski
1976  I stopień specjalizacji z psychiatrii (Akademia Medyczna w Bydgoszczy)
1980 II stopień specjalizacji z psychiatrii (Akademia Medyczna w Bydgoszczy)
1998 Doktorat – 26.05.1998 r. obrona w Akademii Medycznej w Bydgoszczy rozprawy doktorskiej pt.: „Analiza porównawcza
środowiskowego i tradycyjnego systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej na przykładzie województwa toruńskiego.”
1999 Project HOPE – Polska: „Kadry menedżerskie dla reformy opieki zdrowotnej w Polsce 1998/1999 r.”

Członkostwo w organizacjach zawodowych:

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
World Federation for Mental Health.