Konsultowanie osób dorosłych pod kątem zaburzeń psychicznych, diagnostyka i leczenie, wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Konsultacja obejmuje wybór formy leczenia oraz zakres planowanej opieki farmakologicznej. Leczenie farmakologiczne umożliwia usunięcie przyczyn dolegliwości i złagodzenie objawów.

Pierwsze spotkanie ma na celu przeprowadzenie badania diagnostycznego i ocenę stanu zdrowia, postawienie rozpoznania i ewentualnie uzgodnienie sposobów i zasad dalszego leczenia.

Kolejne wizyty służą monitorowaniu przebiegu leczenia i skuteczności udzielanej pomocy.

Cena:

  • pierwsza konsultacja: 200 zł/45 min.
  • kolejne wizyty: 150 zł/30 min.

od 01.08.2021 r. zmiana cen:

  • pierwsza konsultacja: 250 zł/45 min.
  • kolejne wizyty: 200 zł/30 min.